Když je podbřišník opravdu krátký…

Když je podbřišník skutečně krátký

Na prvním místě je vždy komfort koně. Když je kůň ve fyzické pohodě, je i v pohodě psychické. Pokaždé se mi to u koní potvrzuje znovu a znovu. Kůň s perfektně pasující výstrojí, přesně vybranou podle jeho fyzických proporcí s ohledem na zdraví a výkon, nemá potřebu klást odpor požadavkům člověka (pokud jsou rozumné a dají se v rámci jeho fyzického stavu zvládnout). Narozdíl od tohoto ideálu tu máme koně s nevyhovující (někdy až očividně a nepochopitelně nevyhovující) výstrojí, kteří nejsou skrze různé bolístky, táhnutí, tlaky a skřípnutí schopni věnovat celou svoji pozornost jezdci a musejí někde své nepohodlí kompenzovat.